Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Amdano Turn2us

Diben Turn2us yw cynorthwyo pobl i gael mynediad at yr arian sydd ar gael ar eu cyfer – trwy fudd-daliadau, grantiau a chymorth ariannol arall.

Mae ein gwefan hygyrch, rhad ac am ddim - www.turn2us.org.uk - yn adnodd cynhwysfawr a gwerthfawr a ddyluniwyd i helpu pobl i ddod o hyd i gymorth ariannol yn gyflym a hawdd, sy’n seiliedig ar eu hanghenion a’u sefyllfa.

Mae nodweddion y wefan yn cynnwys:

  • Dolen Gwirio Budd-daliadau sy’n helpu pobl i sicrhau eu bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau lles priodol
  • Dolen Chwilio am Grantiau sy’n cynnwys manylion am gannoedd o elusennau (cenedlaethol, rhanbarthol a lleol) a ellir darparu cymorth ariannol a gwasanaethau eraill
  • Gellir defnyddio Fy Nghyfrif Turn2us i ymholi ar-lein a chael ffurflenni cais elusennau
  • Gwybodaeth a chynorthwywyr rhyngweithiol sy’n ymdrin ag ystod eang o bynciau yn ymwneud â budd-daliadau, grantiau a rheoli arian.

Mae ein gwasanaeth yn:

  • Rad ac am ddim
  • Gynhwysfawr a dibynadwy
  • Seiliedig mewn un lle
  • Seiliedig ar wybodaeth gredadwy
  • Gyfrinachol
  • Ddiogel

 

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended