Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Negeseuon yn Cefnogi

Mae gwasanaeth Turn2us i helpu miliynau o bobol sydd mewn angen ariannol yn y DU ac sy’n torri tir newydd wedi derbyn cefnogaeth oddi wrth nifer fawr o bobol ddylanwadol:

“Hoffwn ddal ar y cyfle hwn i ddymuno pob llwyddiant i chi gyda’r gwasanaeth hwn. Ymhlith amcanion allweddol ein hadran mae lliniaru tlodi plant a phensiwn – ac y mae gwasanaeth sy’n helpu i arwain pobol at ffynonellau amgen o help yn ein cefnogi ni. Mi wn, er enghraifft, nad oes llawer o ymwybyddiaeth o’r ffynonellau help elusennol sydd ar gael i bobol.”

Caroline Flint AS, Cyn Gweinidog Gwladol Diwygio Cyflogaeth a Lles, Adran Gwaith a Phensiynau


“Mae Cymdeithas Sefydliadau Elusennol yn falch iawn i gefnogi lansiad Turn2us. Credwn fod ganddo’r potensial o helpu llawer mwy o bobol sydd mewn angen ariannol i gael mynediad gwell i grantiau elusennol sydd ar gael iddynt, ynghyd â rhoi gwybodaeth lawnach o fuddiannau lles.”
David Emerson, Prif Weithredwr, Cymdeithas Sefydliadau Elusennol (ACF)


“Datblygu a sefydlu Turn2us ydyw’r datblygiad trydydd sector mwyaf arwyddocaol ers llawer blwyddyn”
Stuart Etherington, Prif Weithredwr, Cyngor Cenedlaethol Cymdeithasau Gwirfoddol (NCVO)


‘Mae miloedd o gyfryngwyr a chynghorwyr ar draws y DU yn gwneud gwaith gwych yn cefnogi pobol sydd mewn angen ariannol dybryd bob dydd. Bydd Turn2us yn eu helpu ymhellach i gefnogi pobol er mwyn mwyhau eu hincwm ac fe fydd yn profi i fod yn ffynhonnell gwybodaeth amhrisiadwy i bawb”
Steve Johnson, Prif Weithredwr, Advice UK


‘Mae yna filoedd o elusennau sy’n cynnig grantiau i bobol sydd mewn angen ariannol, ond mae angen cynyddu eu hymwybyddiaeth ohonynt a chreu lle i bobol chwilio ac ymgeisio am grantiau addas. Fel Cadeirydd ‘Benevolence Today’, rydw i’n croesawu’r fenter hon gan ei bod yn enghraifft dda o’r sector elusen yn cydweithio i ennill effaith well ar fywydau y rheiny sydd mewn angen. Mae Turn2us yn bont hanfodol rhwng pobol sy’n ymdrechu gydag arian a’r elusennau all eu helpu. Trwy Turn2us bydd gan yr elusennau y cyfle i roi gwybod i’r cyhoedd, a’r cyfryngwyr a’r cynghorwyr, os oes cyllid ar gael ganddynt a chyfathrebu’n gyflym ac effeithiol gyda’r bobol sy’n cwrdd â’u meini prawf.”
Fred Payne, Prif Weithredwr, The Bank Workers Charity

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended