Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Chwilio am grantiau

Mae sefydliadau sy’n rhoi arian yn aml yn medru darparu cymorth ariannol a ffurfiau eraill o gymorth, sy’n ddibynnol ar eich cefndir a’ch amgylchiadau chi.

  • Defnyddiwch y ddolen Chwilio am Grantiau i wirio os ydych yn gymwys i gael cymorth gan elusen ac i wybod mwy am elusennau sy’n rhoi arian

Yn ogystal â grantiau, gallech gael cymorth gan ffynonellau eraill:

  • Defnyddiwch y ddolen Gwirio Budd-daliadau i wybod os ydych yn derbyn yr holl fudd-daliadau sydd ar gael ar eich cyfer, gan gynnwys credydau treth – bydd y rhan fwyaf o elusennau am i chi wneud hyn cyn hawlio unrhyw gymorth
  • Darllenwch mwy am sut i reoli eich arian yn ein hadran Materion Ariannol

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended