Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Sut i hawlio budd-daliadau

Perthnasol i: Lloegr, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon

Er mwyn hawlio budd-dal, fel arfer bydd angen i chi lenwi ffurflen. Mae gan bob budd-dal ffurflen ei hun. Yn dibynnu ar y math o fudd-dal, gallwch:

  • gael y ffurflen yn eich swyddfa budd-daliadau lleol
  • ei lawr lwytho oddi ar y rhyngrwyd
  • ffonio i dderbyn y ffurflen drwy’r post
  • gael y ffurflen yn eich canolfan iechyd lleol neu ysbyty
  • ofyn i’ch cyflogwr am sut i hawlio.

Mewn rhai achosion, efallai gallwch hawlio ar-lein neu dros y ffôn.

Rydym yn esbonio sut a ble i hawlio bob budd-dal ynghyd â darparu ffurflenni hawlio. Sicrhewch eich bod yn gwneud copi o’r ffurflen ar ôl i chi ei chwblhau cyn ei dychwelyd.

Gan amlaf, bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth i gefnogi’ch hawl, er enghraifft, bydd angen i chi ddarparu rhif yswiriant gwladol a phrawf adnabod yn ogystal â thystiolaeth o incwm a chynilion. Os oes angen i chi anfon dogfennau gwreiddiol, sicrhewch eich bod yn cadw copïau a’u danfon wedi’u cofnodi er mwyn sicrhau eu diogelwch.

Gallai’r ffurflenni ymddangos yn rhai hir a chymhleth. Fel arfer, yr opsiwn orau fyddai ceisio cael cymorth gan ymgynghorydd neu weithiwr cynnal. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, neu os oes gennych anabledd, gallwch ofyn i’r swyddog perthnasol am gymorth, er enghraifft, i ddarparu cyfieithydd.

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended