Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Gwirio Budd-daliadau

Nid ydych chi, fel llawer o bobl, yn manteisio ar y cymorth ariannol sydd ar gael ar eich cyfer. Gallai’r cymorth hwn gynnwys budd-daliadau lles i’ch helpu chi os ydych yn ddi-waith ac wrthi’n chwilio am waith. Hefyd, gall fudd-daliadau sicrhau y cewch arian ychwanegol i hybu eich incwm isel, os ydych wedi ymddeol, yn magu plant, yn sâl, yn anabl neu’n gofalu am rywun arall.

  • Defnyddiwch ein dolen Gwirio Budd-daliadau i gyfrifo faint o gymorth ariannol y gallwch ei hawlio. I gychwyn, rhowch wybod i ni ble rydych yn byw a gwasgwch y botwm cyfrifo.
  • Mwy o wybodaeth am fudd-daliadau lles

Wrth ddefnyddio’n dolen gwirio budd-daliadau, bydd angen i chi gyfeirio at amrywiol ddogfennau, megis biliau a chyfriflenni. Darllenwch fwy am yr hyn fydd angen arnoch i gychwyn ar y broses.

Gallwch stopio ar unrhyw adeg a dychwelyd at y broses yn hwyrach. Os ydych yn dychwelyd at gyfrifiad yr ydych eisoes wedi’i ddechrau, cliciwch ar gyfrifiad cadwedig.

Yn ogystal â chymorth budd-daliadau lles, gallwch dderbyn cymorth ychwanegol:

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended